Bygningssakkyndig

VVS-konsulent

Lars Olav Winjum

Skadetakst - Tilstandsrapport - Verditakst

Reklamasjon takst - feilsøk VVS

Uavhengig kontroll av våtrom

Huseierne sine medlemmer får 10% i rabatt

Bygningssakkyndig

VVS-konsulent

Lars Olav Winjum

Skadetakst - Tilstandsrapport - Verditakst

Reklamasjon takst - feilsøk VVS

Uavhengig kontroll av våtrom

Huseierne sine medlemmer får 10% i rabatt

Norsk Takst
Norsk Takst

Norsk Takst

Huseierne
Huseierne

Huseierne

BVN - Byggebransjens Våtromsnorm
BVN - Byggebransjens Våtromsnorm

Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er et verktøy for å planlegge og utføre arbeid i våtrom. BVN utgis både som perm og som web-versjon.

BVN - Byggebransjens Våtromsnorm

Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er et verktøy for å planlegge og utføre arbeid i våtrom. BVN utgis både som perm og som web-versjon.

Mesterbrev
Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.

Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.

Bovena Takstsenter
Bovena Takstsenter

Vi har partneravtale med Bovena Takstsenter.

Bovena Takstsenter

Vi har partneravtale med Bovena Takstsenter.

Rørlegger på Hjul
Rørlegger på Hjul

Rørlegger på Hjul


PRODUKT- OG BRANSJEKOMPETANSE

Våre ansatte innehar høy kompetanse på våre produkter, og sørger for at du som kunde får de råd og tips du trenger!


FORNØYDE KUNDER

Vi tror at den beste markedsføringen er fornøyde kunder. Nettopp derfor er kundens ønsker i fokus, uavhengig av type arbeid som skal utføres.


KVALITETSBEVISST

Siden selskapets oppstart har kvalitet vært en av våre fokusområder. Vi vet at kvalitet skaper trygghet. Vi sørger for at våre produkter til en hver tid lever opp til dagens standard og krav.

TAKST & VVS AS

Om oss

Begynte å jobbe i bygningsbransjen i 1982 og tok svennebrev i 1987. Tok mesterbrev i 2001.

Startet med takst utdanning på Norges Eiendoms høyskole NBT i Ski 2004 og gikk på Takstøkonom studiet og avsluttet studiet i 2005.

Ble medlem av Norges Takseringsforbud i 2006 som sertifisert Takstmann.

Sertifisert for Verdi & Lånetakst - Skadetakst - Boligsalgsrapport NS 3424

  • Takstingeniør studie hos NEAK i 2021.
  • Ble medlem hos Norsk Takst og sertifisert Takstinginør 2021
  • Sertifisert for Verdi & Lånetakst - Skadetakst - Skjønn - Tilstandsrapport etter NS 3600
  • Oppgradert BVN våtrom sertifikat i 2021 for utførelse av Uavhengig kontroll.
  • INN4MO sertifisert som skade inspektør for bygning skader.
  • Meps sertifisert som skade teknikker for bygning skader.
  • Ble Partner i Bovena Takstsenter i 2023.
Norsk Takst
Norsk Takst

Norsk Takst

Huseierne
Huseierne

Huseierne

BVN - Byggebransjens Våtromsnorm
BVN - Byggebransjens Våtromsnorm

Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er et verktøy for å planlegge og utføre arbeid i våtrom. BVN utgis både som perm og som web-versjon.

BVN - Byggebransjens Våtromsnorm

Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er et verktøy for å planlegge og utføre arbeid i våtrom. BVN utgis både som perm og som web-versjon.

Mesterbrev
Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.

Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.

Bovena Takstsenter
Bovena Takstsenter

Vi har partneravtale med Bovena Takstsenter.

Bovena Takstsenter

Vi har partneravtale med Bovena Takstsenter.

Rørlegger på Hjul
Rørlegger på Hjul

Rørlegger på Hjul

Vi tilbyr taksering i Oslo, Asker, Bærum, Hurum, Lier og Drammendistriktet.

SKADETAKSERING & SKJØNN

TAKST & VVS A/S har en Partneravtale med Bovena Takstsenter. Som uavhengig Takstingeniør MNT så utfører vi skade taksering for 6 forskjellige forsikringsselskap for å ivareta uavhengigheten.

Les mer ...

REKLAMASJONSTAKST

En vurdering av feil, avvik, skader (forhold) som det reklameres på i brukte og for nye boliger. Ofte i forbindelse med et eierskifte for en eiendom. En uavhengig teknisk vurdering av forholdet som det reklameres på. Reklamasjonstakst brukes også på utført arbeider i forbindelse beskrivelse av avvik som registres når det utføres en Uavhengig kontroll av utført arbeid.

VERDI & LÅNETAKST

En verditakst er en beregning av bygningens/boligens verdi slik den fremstår på befaringsdagen. Rapporten inneholder en beskrivelse av takstobjektet, arealet, samt beregning av markedsverdi og låneverdi.

TILSTANDSRAPPORT

NS 3600

En tilstandsrapport inneholder en detaljert beskrivelse av bygningens/boligens vedlikeholdsmessige status. Bygningsdelenes tilstand angis i grader av svekkelse. En tilstandsrapport kan om ønskelig integreres i en verditakst. 

TOMTETAKST

Blir utført for å verdsette tomta sin verdi for eventuell fradeling av tomt/tomter for å få frem tomta sine kapitaliserte verdier i dagens marked.

UAVHENGIG KONTROLL

Vi utfører uavhengig kontroll av våtrom som er under produksjon eller planlagt. Det er krav til dette i plan og bygningsloven i søknadspliktige byggeprosjekter. Det kan være hensiktsmessig å utføre uavhengig kontroll av våtromsrehabilitering for å kontrollere at dere får det dere har forespeilet dere og at den faglige utførelsen er i henhold til normer og krav.

KOSTNADSKONTROLL

ANBUD & SKADETAKSERING

Vi utfører kostnadskontroll av skadeoppgjør i forbindelse med utbedringer av bygningsskader for forsikringsselskaper.

FEILSØK VVS

Vi utfører feilsøk på VVS-anlegg. TV-Kontroll med Sonde som kan kjøres 40 meter ut i avløpsrør.

Sonde 14mm som kan kjøres 40 meter ut. Termografi for å finne Vannlekkasjer og rør som ligger skjult i bygning konstruksjonen.

Vi utfører fukt målinger med protimeter fukt indikator og fjern avlesing av tørkeprosessen.

RØRLEGGERTJENESTER

Vi utfører tjenester som servicerørlegger og rørleggervakt. Vi har faste priser på utskifting av VVS-utstyr. Send forespørsel for pris.

ØNSKER DU Å KOMME I KONTAKT MED OSS?

Fyll ut skjemaet under, så vil vi kontakte deg i løpet av kort tid

08.00 - 17.00 mandag til fredag

AREAL

BRUTTOAREAL (BTA); er areal av måleverdige deler begrenset av ytterveggs utside og til midt i vegg mot evt. naboleilighet eller fellesdel (for eksempel trapperom). hus.

P-rom er bruksarealet av boligens primærdel, som betyr rom som stue, kjøkken, bad og andre rom man naturlig oppholder seg i.  

DOKUMENTER

Dokumenter

NØDVENDIGE DOKUMENTER TIL TAKSTEN

Foruten taksering av selve eiendommen skal takstmannen kontrollere hjemmelsdokumenter, eiendommens registerbetegnelse, eiendommens arealer samt andre dokumenter. Ved taksering er det en fordel at takstmannen får tilgang på nødvendige dokumenter. Når dokumentene foreligger ved befaring sparer oppdragsgiver både tid og eventuelle kostnader takstmannen har ved innhenting av nødvendig dokumentasjon.

FOR ENEBOLIGER / TOMANNSBOLIGER

Skjøte, eventuell festekontrakt, kjøpekontrakt, målebrev eller delingsforretning, situasjonskart, tegninger, oppgave over kommunale avgifter, forsikringspolise, ligningsverdi, tidligere takster mm.

FOR EIET SEKSJON:

Skjøte, kjøpekontrakt, tegninger, seksjonsbegjæring, fellesutgifter, siste årsberetning med regnskap for sameiet, ligningsverdi, tidl. takst/salgsoppgave, samt hvem som er forretningsfører.

FOR BORETTSLAG- OG AKSJELEILIGHETER: 

Adkomstdokumentetene (normalt deponert hos utlåner eller forretningsfører) evt. depoterklæring, kjøpekontrakt, siste årsberetning med regnskap, oppgave over andel fellesgjeld/formue (ligningsoppgave), husleie, tegninger, tidl. takst/salgsoppgave, samt hvem som er forretningsfører.